כרגע במאגר 1014 סיכומים
חיפוש מתקדם
בכל עמוד :

FB_Eliran_Dahan

E-Mail: You need to be a registered (and logged in) user to view FB_Eliran_Dahan email address

Total Articles : 20

http://www.facebook.com/d.eliran

סיכום למבחן – מבוא לניהול וארגון

סיכום הקורס + דגשים למבחן שניתנו על ידי סמדר בשיעור האחרון.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

עץ זיהוי מודלים – סטטיסטיקה ב'

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

טבלה מסמכים למודלים השונים

הטבלה בנויה על פי טבלה של ד"ר קרן צור.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

סיכום קורס – 6 המודלים וסדרי פעולות בכל מודל.

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

טבלה מסכמת למודלים של מקוויל

טבלה מסכמת למודלים של מקוויל + מודל אוטורטרי שוק של ווינפלד ופאנג.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

סיכום למבחן – מבוא ב' – מוסדות

סיכום השיעורים והתרגולים בקורס + התייחסות לרוב המאמרים.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

רפרנט – הסרט התחלה לפי משנתו של פרויד

רפרט שעשינו בשיעור לסרט התחלה.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

צ'ק ליסט לסידור המענה במבחן

צ'ק ליסט לסידור המענה במבחן על שאלות בנושא משפט חוקתי ומנהלי  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

סיכום למבחן – יסודות המשפט

סיכום החומר הנלמד בשיעור.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

הומניסטית ב' עם דוד גורביץ- סיכום למבחן

המאמרים על פי הנאמר בשיעורים והתרגולים בלבד. בודריאר, ז'אן, "קדימות הסימולציה", סימולקרות וסימולציה , תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007, 7-47. גורביץ, דוד, וערב, דן, "פוסטמודרניזם", אנציקלופדיה של הרעיונות, תל אביב: בבל, 2012 עמ'883-906. ג'ימסון, פרדריק, פוסטמודרניזם, או, ההיגיון התרבותי של  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0