מדובר יותר בניסיון לתמלל את נוסק בשיעור ופחות בסיכום. כמו כן לקחת בערבון מוגבל את הכתוב משום שהיה לי "קצת" בעייתי להבין את כל מה שהוא אמר וניסה להסביר בשיעורים. בהצלחה  →