שם הקורס: מבוא לסטטיסטיקה ב
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב
הערה: נאסף ע"י סיוון נועם

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סטטיסטיקהב-נכוןלאנכון.doc