שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: שרון רמר
שם המתרגל: גיא שני
שם המסכם: שי בילינסקי
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב
הערה: חסרים חלק מהמאמרים. ההמלצה היא לעבוד מול הסילבוס ולבדוק מה חסר. בהצלחה !

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
חברתיתב-שרוןרמר-שיבילינסקי.doc