שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: שרון רמר
שם המתרגל: גיא שני
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב
הערה: נערך ע"י: הראל משה. הסיכום מהווה עריכה לסיכומים של שי בילינסקי ואסף קומורניק.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
חברתיתב-שרוןרמר-הראלמשה.doc