שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: שרון רמר
שם המתרגל: גיא שני
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב
הערה: נערך ע"י שחר נדרה. סיכום בחברתית שמבוסס על סיכומים של שי בילינסקי, אסף קומורניק ועריכה של סיכומי מאמרים שקיבלתי (אלוהים יודע ממי). מסודר לפי השיעורים והסילבוס + לינקים לכל הסרטים שראינו בכיתה. בהצלחה!

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
חברתיתב-שרוןרמר-עריכה_שחרנדרה.doc