שם הקורס: אסתטיקה
שם המרצה: לידיה אמיר
שם המתרגל: נועה בכר
שם המסכם: יואב כהן ואחרים
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב
הערה: בוצעו שינויים שדרוגים בקובץ + תיקון שיעור 13

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
אסתטיקה-לידיהאמיר-יואבכהןואחרים2.doc