שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: שולי בכר
שם המתרגל: מיכל הופמן
שם המסכם: מורן קפלן
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
חברתיתב-שוליבכר-מורןקפלן_מושגים.doc