שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית ב
שם המרצה: ורד ימין
שם המתרגל: יורם רון
שם המסכם: אורטל סופר
סוכם בשנת: 2010, סמסטר ב


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
הומניסטיתב-ורדימין-אורטלסופר.doc