שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית ב
שם המרצה: דוד גורביץ'
שם המתרגל: מירי מוהבן שקד
שם המסכם: רויטל אלנבוגן
סוכם בשנת: 2010, סמסטר ב


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
הומניסטיתב-דודגורביץ-רויטלא.doc