שם הקורס: מבוא לסטטיסטיקה ב
שם המרצה: עודד חירם
שם המתרגל: רוני קשי
שם המסכם: רועי חי
סוכם בשנת: 2011, סמסטר ב
הערה: ללא נוסחאות, ללא שיעור11

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סטטיסטיקה-ב-עודדחירם-רועיחי.doc