שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית ב
שם המרצה: ורד ימין
שם המתרגל: יורם רון
שם המסכם: ישי לוי
סוכם בשנת: 2011, מועד א
הערה: ציון 100

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
הומניסטיתב-ורדימין-ישי-לוי_בחינה2011_ציון100.pdf