שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית א
שם המרצה: דוד גורביץ'
שם המתרגל: מירי מוהבן שקד
שם המסכם: תם עוזרי
סוכם בשנת: 2010, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
א-הומניסטית-א-דודגורביץ-מירימוהבןשקד-תםעוזרי.doc