שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית א
שם המרצה: לידיה אמיר
שם המסכם: אסף קומורניק
סוכם בשנת: 2011, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
הומניסטית-א-סיכום.doc