שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית א
שם המרצה: דוד גורביץ
שם המתרגל: מירי מואב
שם המסכם: ליאור גל
סוכם בשנת: 2011, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
חשיבה-הומניסטית-סיכום.doc