שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית א
שם המרצה: ורד ימין
שם המתרגל: יורם רון
שם המסכם: הדס רוזן
סוכם בשנת: 2010, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
מגה-סיכום-הדס.doc