שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית א
שם המרצה: שרון רמר
שם המתרגל: גיא שני
שם המסכם: שנתון תשע"ב
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
הבנים-על-הבנות-דפנה-למיש.docx