שם הקורס: כלכלת ישראל
שם המרצה: אפי טובול
שם המסכם: דנה רונן
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א
הערה: ימי שלישי, שמונה בבוקר. הסיכום מכיל את כל החומר הדרוש למבחן כולל סיכומים של שלושת המאמרים הדרושים. בהצלחה!

רשימת מאמרים בקובץ:
מאמר: התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל – דן בן דוד
מאמר: כוח העבודה בישראל מההיבט הבינלאומי -דן בן דוד
מאמר: סקירה היסטורית - ד"ר דן גלעדי

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
כלכלית-ישראל-סיכום.docx