שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית א
שם המרצה: ורד ימין
שם המסכם: ניצן רותם
סוכם בשנת: 2010, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
מבוא-לחשיבה-הומניסטית-א.doc