שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית א
שם המרצה: יובל דרור
שם המתרגל: טלי
שם המסכם: אספה מעיין הירש
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א
הערה:

רשימת מאמרים בקובץ:
הפרספקטיבה הסוציולוגית: (שיעור 1)
מאמר: ארון, רמון. (1993). ציוני דרך בהגות הסוציולוגית, חלק א' תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 15-28.


גישות תיאורטיות ודגמי חברה (שיעורים 2-5)
מאמר: ריצר, ג'ורג'. (2006) תיאוריות סוציולוגיות מודרניות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 106-133.
מאמר: ארון רמון. (1993). ציוני דרך בהגות הסוציולוגית חלק ב' תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 309-317.
מאמר: ובר, מקס (1984). האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם תל-אביב: הוצאת עם עובד. "פרק שני: האסקזה ורוח הקפיטליזם", עמ' 76-90.
ריצר, ג'ורג'. (2006) תיאוריות סוציולוגיות מודרניות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 139-150.
מאמר: גופמן, ארווין. (1980). הצגת האני בחיי היום יום. תל-אביב: הוצאת דביר. עמ' 13-24.

חיברות (שיעורים 6-8)
מאמר: ברגר, פיטר, ל. (1988) הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה, תל-אביב: עם עובד. עמ' 73-128.
מאמר: גופמן, ארווין (1996). המאפיינים של מוסדות כוללניים. בתוך: ד' רוט-הלר ונ' נווה (עורכים), היחיד והסדר החברתי. תל אביב: עם עובד. עמ' 230-262
מאמר: תדהר, חוה.  (2003 ), "אלימות בתכניות טלוויזיה המשודרת לגיל הרך -  מחקר ניתוח תוכן כמותי", מגמות, מב(4): 626-651.
מאמר: להב, עירית. למיש, דפנה. (2003). "רומנטי, רגיש ובעל חוש הומור"? דימויי גברים בפרסומת הישראלית". מגמות, מב(4): 671-691.

סטייה (שיעורים 9-10)
מאמר: פוקו, מישל. (1986). תולדות השיגעון בעידן התבונה. ירושלים: כתר. עמ' 7-18, 57-70.
מאמר: אריקסון, קאי, ט. (1985). רשימות על הסוציולוגיה של הסטיה, בתוך רוט-הלר דניאלה וניסן נוה (עורכים), היחיד והסדר החברתי. תל אביב: עם עובד. עמ' 167–176.
מאמר: קרומר, ג'רלד. (2007). סיפורים אטיולוגיים: לקראת הבנת הפוליטיקה של ייחוס גורמי סטייה, מגמות, 45(2), 203–217.
מאמר: הורוביץ, תמר. (2006). "בית הספר כזירת אלימות". מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 23: 45–66.

קבוצות וארגונים (שיעורים 11-12)
מאמר: שלוסר, אריק (2001). אומת המזון המהיר: על הצד האפל של הארוחה האמריקנית. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. עמ' 92-101.
Ritzer, George (2000). “An Introduction to McDonaldization” In his: The McDonaldization of Society, (New Century Edition), Pine Forgue Press, London. Pp. 1-20
מאמר: שנהב, יהודה (1986). אידיאולוגיות ניהול בעידן הרציונליות, האוניברסיטה המשודרת, תל-אביב: הוצאת משרד הביטחון. עמ' 76-95.
ברזילי, שרית (2004). "דרך החול: תופעת היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים. סוציולוגיה ישראלית, ו(1): 91-117

שיעורים 10-13: חיברות
ברגר, פ.ל., הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה(לעיל), עמ' 73-128

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
מאמרים-יובל1.docx