שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית א
שם המרצה: שולי בכר
שם המסכם: נטלי רוקח
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א
הערה:

רשימת מאמרים בקובץ:
שיעורים 1-3: עולם משתנה והסוציולוגיה כמדע רב תחומי: מושגים ודרכי חשיבה
צוקרמן, משה (2001). חרושת הישראליות. פטיש, סדרה לביקורת התרבות, הוצאת רסלינג. "נאורות, מודרניות ופוסט-מודרניזם", עמ' 15-24


שיעורים 4-7: גישות תיאורטיות ודגמי חברה
ארון ר. (1993). ציוני דרך בהגות הסוציולוגית, חלק ב' האוניברסיטה הפתוחה 1996 , עמ' 309-317
וובר, מקס (1984). האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם הוצאת עם עובד, "פרק שני: האסקזה ורוח הקפיטליזם", עמ' 76-90
גופמן, ארווינג (1980). הצגת האני בחיי היום יום. ת"א, דביר, עמ' 13-24

שיעורים 8-9: תרבות וחברה:
קליין,נעמי (2002).  No Logo . "עולם חדש ממותג",  תל-אביב, הוצאת בבל,  עמ' 25-47
זנזברג, אייל (2008). " 'דכאו? זה כאן מעבר לפינה' תרבות פופולארית הומור וזיכרון השואה". מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת, 2: 86-106
טל-אור, נורית (2005). "אמור לי מה הסטיקר שלך ואומר לך מי אתה: סטריאוטיפים של אנשי ימין ושמאל בישראל". מגמות, ו(1): 91-117
ברזילי, שרית (2004). "דרך החול: תופעת היציאה לשאלה" מהחברה החרדית מאז קום המדינה ועד שלהי שנות התשעים. סוציולוגיה ישראלית, ו(1): 91-117

שיעורים 10-13: חיברות
ברגר, פ.ל., הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה(לעיל), עמ' 73-128

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכומי-מאמרים-חברתית-א1.docx
תקצור-מאמרים-חברתית.docx