שם הקורס: יסודות האסטרטגיה
שם המרצה: שלמה טרבה
שם המסכם: רעות דסה
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א
הערה: שימו לב שצריך לקרוא גם מאמרים.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
מגה-סיכום2.docx
תוכן-עניינים2.docx