שם הקורס: מבוא לסטטיסטיקה ב
שם המסכם: פיתגורס לימודים
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב
הערה: חומר מעולה

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכום-מעולה-.doc