שם הקורס: סוגיות בעיתונות
שם המרצה: הלל נוסק
שם המתרגל: אורי סיוון גלנץ
שם המסכם: אדיר מור
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכום-מאמר-קלקוט-והאמונד-אדיר.doc