שם הקורס: סוגיות בעיתונות
שם המרצה: הלל נוסק
שם המתרגל: אורי סיוון גלנץ
שם המסכם: ענבר בר-יהודה
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב
הערה: המסמך כולל את סיכומי המאמרים הבאים:
Carey, J. W. (2000). Some personal notes on US journalism education.
Zelizer, B. (2011). Journalism in the Service of communication. Journal of Communication, 61, 1-21.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
קארי-וזליזר.pdf