שם הקורס: כלכלת ישראל
שם המרצה: אפי טובול
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב
הערה: נערך ע"י רעות דסה

רשימת מאמרים בקובץ:
התוואים הכלכליים-חברתיים של מדינת ישראל – דן בן דוד
כוח העבודה בישראל מההיבט הבינלאומי – דן בן דוד
סקירה היסטורית – ד"ר דן גלעדי
כלכלת ישראל- תקופות במשק הישראלי -  ד"ר דן גלעדי
פריון בעידן של גלובליזציה – אלחנן הלפמן

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכום-מאמרים-כלכלת-ישראל47.doc