שם הקורס: מבוא לתקשורת א: תיאוריות ומודלים בתקשורת
שם המרצה: דוד לוין
שם המתרגל: חיים פרנקל
שם המסכם: גאיה בלומברג
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א
הערה: תרגום וסיכום מאמר - Meyrowitz, J. (2009). Medium theory: An alternative to the dominant paradigm of media effects. In R.L. Nabi, & Oliver, M.B. (Eds.), The Sage handbook of media processes and effects (pp. 517-530). Los Angeles, CA: Sage.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
תיאוריית המדיום13.docx