שם הקורס: יסודות הפרסום
שם המרצה: עמיר עירון
שם המסכם: עדי בנבניסטה
סוכם בשנת: 2012, סמסטר א
הערה: תרגום מאמר Belch, G. E., Belch, M. A. (2009), Advertising and Promotion, 8th Edition McGraw Hill
pp. 165-167, 169-171.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכום מאמר- יסודות הפרסום10.docx