שם הקורס: שיטות מחקר איכותניות
שם המרצה: ד' קרן פרידמן פלג
שם המתרגל: לימור חמד
שם המסכם: עדי כהן
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
איכותניות שיעור 1.docx
איכותניות שיעור 3.docx
איכותניות שיעור 2.docx
איכותניות שיעור 4.docx
איכותניות שיעור 5.docx
איכותניות שיעור 6.docx
איכותניות שיעור 7.docx
איכותניות שיעור 8.docx
איכותניות שיעור 9.docx
איכותניות שיעור 10.docx
איכותניות שיעור 12.docx
איכותניות שיעור 13.docx
איכותניות תרגול 1.docx
איכותניות תרגול 3.docx
איכותניות תרגול 2.docx
איכותניות תרגול 4.docx
איכותניות תרגול 5.docx
איכותניות תרגול 6.docx
איכותניות תרגול 7.docx
איכותניות תרגול 8.docx
איכותניות תרגול 9.docx