שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית א
שם המרצה: ורד ימין
שם המתרגל: הדר דותן
שם המסכם: רוני שי
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א