שם הקורס: יסודות החשיבה ההומניסטית ב
שם המרצה: דוד גורביץ'
שם המתרגל: מירי מוהבן
שם המסכם: ניצן ספרדי
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
חשיבה הומניסטית- תרגול.docx