שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: ד"ר שולי בכר
שם המתרגל: מיכל הופמן
שם המסכם: אלירן דהן
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב
הערה: כולל את רוב מאמרי החובה בסילבוס