שם הקורס: מבוא לסטטיסטיקה ב
שם המרצה: עודד חירם
שם המתרגל: נועה פוגל
שם המסכם: אלירן דהן
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב