שם הקורס: עקרונות בהתנהגות
שם המרצה: סמדר קרמר
שם המסכם: שרי גולקו, גל ארנרייך ויונתן כהן
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: נערך ע"י אברום טובי

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
עקרונות בהתנהגות - סיכום סופי 1-13.pdf