שם הקורס: מבוא לתקשורת א: תיאוריות ומודלים בתקשורת
שם המרצה: דוד לוין
שם המתרגל: חיים פרנקל
שם המסכם: שרי גולקו, נוי ארווס, גל טוטנאור, אלינור שמש וגל ארנרייך
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: נערך ע"י: אברום טובי