שם הקורס: שיטות מחקר א
שם המרצה: סיגל ברק ברנדס
שם המתרגל: יואב קניאס
שם המסכם: בר אברהם
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: פיירהבנד, פ. (1977). כיצד להגן על החברה מפני המדע. בתוך ש. גינצבורג (עורכת), פילוסופיה של המדע (ע"ע 336-341). תל-אביב": האוניברסיטה הפתוחה

תרגיל 2:
תדהר, ח. (2003). אלימות בתכניות הטלוויזיה המשודרות לגיל הרך בישראל . מגמות, 42 (4), 626 ? 651.


שעורים 3-4: משתנים
הגדרת משתנים ומיונם; עיבוד נתונים ? הקשר בין רמות המדידה וההשערה לבין בחירת מבחנים סטטיסטים.

בייט- מרום, ר. (2001). שיטות מחקר במדעי החברה ? עקרונות המחקר וסגנונותיו. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. יחידה 1, עמ' 29-49; יחידה 3 , 167-175.

תרגיל 3:
טל אור, נ. (2005). אמור לי מה הסטיקר שלך ואומר לך מי אתה: סטריאוטיפים של אנשי ימין ושמאל בישראל. מגמות, מד(1), 56-82.

וולספלד, ג. וחורי, ר. ופרי, י. (2003). התקשורת הישראלית והירדנית: האם השלום שינה את דימוי האחר? תל-אביב: מכון חיים הרצוג.

רינאווי, ח. (2007). דימוי המגזר היהודי ומוסדות המדינה בתקשורת הערבית בישראל. תל-אביב: מכון חיים הרצוג.

פלג, מ ואלימי, א. (2006). מדינה פלסטינית ? כן או לא? מודל ניסוי להבניית שיח ציבורי-פוליטי ולקידום שלום. תל-אביב: מכון חיים הרצוג.


שיעור 10: איסוף נתונים ? תוכן תקשורתי

נוסק, ה. (2009). הקריקטורות של מוחמד בישראל: סיפור מוכר אבל לא הסיפור שלנו. קשר, 38, 5-13.


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכום - בר אברהם94.docx