שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית א
שם המרצה: שולי בכר
שם המסכם: דניאל גורן
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א


קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
צוקרמן משה - בין מנגנון הפצה ומנגנון תקשורת, חרושת הישראליות.pdf