שם הקורס: לשון חברה תרבות
שם המרצה: ד"ר דוד לוין
שם המתרגל: אורי סיון גלנץ
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2014, סמסטר ב
הערה: תודה רבה ללירון לולו חגואל על העזרה.

בין שפה, חברה ותרבות:
- חלקי המערכת הלשונית
- ייצוג: ייצוגים תרבותיים ושיטות עבודה מאותתות - הול (1977)
- המערכת הלשונית: גישה מבנית - דה-סוסיר
- המערכת הלשונית: גישה מבנית ? פירס
- המערכת הלשונית: גישה מבנית ? קודים חברתיים וטכניים, פיסק
- גישות מבניות - פונקציות לשוניות: יאקובסון
- טקסטים וטקסטים קודמים
- חדשנות וחזרתיות
- מיתוס

שפה ופעולה
- פרגמטיקה ? הבנת הסיטואציה
- משחקי לשון ? ויטגנשטיין
- פעולת דיבור ? אוסטין
- שפה, ביצוע וחיי יום יום
- כללי השייח ? ג'פרי
- כללי השיח ? גרייס

ביצועים בתרבות: שיח, שיחה פוליטיקה ואידיאולוגיה
- לשון וחברה
- מושגי מפתח:
- קהילת דיבור
- אירועי דיבור, בכיבודים
- שפה וכוח
- שיח התנגדות לכוח
- קבוצה (אנטי לשון)
- זהות (באטלר)

אין לראות במאמרים או במושגים המופיעים במחברת הקורס כסיכומי מאמרים !!!

הלמדה היא אחריותכם הבלעדית!

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
לשון, חברה ותרבות - דר דוד לוין.pdf