שם הקורס: לשון חברה תרבות
שם המרצה: ד"ר דוד לוין
שם המתרגל: אורי סיון גלנץ
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2013, סמסטר א
הערה: תקציר החומר ע"פ מיקוד בחינה סמסטר א', 2014.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
לשון, חברה ותרבות - תקציר.pdf