שם הקורס: אתיקה פילוסופיה
שם המרצה: פרופ' לידיה אמיר
שם המתרגל: צחי לביא
שם המסכם: עדי סיביליה
סוכם בשנת: 2014, סמסטר ב
הערה: מיקוד החומר לבחינה:
מקום הפרט בחיינו הוא בעייתי. תורות אתיות הן חסרות שיניים ואנו בוחרים על פי מה לחיות.
אתיקה במשמעות: נורמות התנהגות בחברה או השגת האופי הנכון. בחיינו אנו למדים כהטרונימים -
חוקים חיצוניים שהוחדרו בנו מקטנות ולא עברו תהליך ביקורתי. במידה ויעברו ביקורת - נאמץ את
הערכים המתאימים לנו וכך נהפוך לאנשים אוטונומיים מרצוננו הפרטי לחיות על פיהם.

* תחומים הגובלים באתיקה

*תורות מוסר מכוונות פעולה:
רלטיביזם מוסרי (יחסיות)
תורות מוסר טלאולוגיות: אגואיזם ותועלתנות
תורות מוסר דאונטולוגיות: קאנט - הצו הקטגורי, רוס ותורת הזכויות

* תורת מוסר מכוונות אופי ?
אתיקה כתורת המידות? אמצע, אריסטו

*תורות מוסר מבוססת רגש: תורת CARE אכפתיות, תורות חמלה: נצרות ובודהיזם

*אתיקה סביבתית

*ניטשה - ביקורת על תורות המוסר ורצון לעוצמה

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
אתיקה - פילוספיה _ מיקוד חומר 2014, פרופ_ לידיה אמיר.pdf