שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: ד"ר שרון רמר-ביאל
שם המתרגל: ניסים כ"ץ
שם המסכם: ליאור דטרה, עמרי לוי, יהונתן כהן ונאוית אהרון על הסיכומים. תודה לרמי בנדלק על המאמרים
סוכם בשנת: 2013, סמסטר ב
הערה: נערך על ידי אברום טובי 2014

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
יסודות החשיבה החברתית ב - סיכום לפי נושאים.pdf