הסיכום הוא לא שלי, לא סוכם על ידי, ושייך למישהו אחר ולא ידוע שאנחנו מודים לו מקרב לב.