11 עמודים. מבוסס על סיכומי השיעור של ליאור גל. ללא הרצאות אורח!! מסמך שני- סיכום הרצאות אורח מסיכומי השיעור של ליאור גל.