יסודות הניהול הפיננסי 2014-2015 הגדרות: ריביות היוון סדרות וסדרה אינסופית לוחות סילוקין: לוח סילוקין רגיל ושפיצר כדאיות ענ"נ לבדיקת השקעות: תזרים מזומנים, מס חברות ורווח הון, הטבות (עידוד השקעות)