כרגע במאגר 1014 סיכומים
חיפוש מתקדם
בכל עמוד :

FB_Adi_Sivilia

E-Mail: You need to be a registered (and logged in) user to view FB_Adi_Sivilia email address

Total Articles : 38

http://www.facebook.com/adi.sivilia

דיני תקשורת – מיקוד חקיקה ופסיקה

עדי סיביליה ע"פ סיוון נועם  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

תקציר קורס – יסודות החשיבה החברתית א'

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

התנהגות צרכנים – סיכום קורס

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

קריאה וכתיבה אקדמאית ב'

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

מיקוד: אתיקה – פילוסופיה

מיקוד החומר לבחינה: מקום הפרט בחיינו הוא בעייתי. תורות אתיות הן חסרות שיניים ואנו בוחרים על פי מה לחיות. אתיקה במשמעות: נורמות התנהגות בחברה או השגת האופי הנכון. בחיינו אנו למדים כהטרונימים - חוקים חיצוניים שהוחדרו בנו מקטנות ולא עברו  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

שיטות מחקר ב- איכותניות: סיכום הקורס

הנחות ושאלות במחקר האיכותני עקרונות, שיטות וסטנדרטים לאיסוף בחקר קהלים תקשורתיים מאמר: כל הלילה חיבקתי את הנייד וחיכיתי: הטלפון הנייד בחייהן של נערות פלסטיניות בישראל/ חג'אזי-עומרי תצפית כשיטת מחקר מאמר: טלפון סלולארי בשירות מילואים ומעמדם של גבולות סמליים/ לוין ראיונות  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

תקציר קורס – יסודות החשיבה החברתית א'

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

תקציר קורס – לשון חברה ותרבות

תקציר החומר ע"פ מיקוד בחינה סמסטר א', 2014.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

דיני תקשורת

תודה רבה לאלה אילון ולאור ורדי על העזרה בהכנת הסיכום. אין לראות במאמרים או בפסקי הדין המופיעים במחברת הקורס כסיכומי מאמרים או רציו אלא כפי שדוברו בכיתה !!! * מבוא – גבולות חופש הביטוי - חוקי יסוד: כבוד האדם וחירותו  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

לשון, חברה ותרבות – סיכום קורס

תודה רבה ללירון לולו חגואל על העזרה. בין שפה, חברה ותרבות: - חלקי המערכת הלשונית - ייצוג: ייצוגים תרבותיים ושיטות עבודה מאותתות – הול (1977) - המערכת הלשונית: גישה מבנית – דה-סוסיר - המערכת הלשונית: גישה מבנית ? פירס -  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0