כרגע במאגר 1014 סיכומים
חיפוש מתקדם
בכל עמוד :

FB_Adi_Sivilia

E-Mail: You need to be a registered (and logged in) user to view FB_Adi_Sivilia email address

Total Articles : 38

http://www.facebook.com/adi.sivilia

שפה חזותית – סיכום קורס

תודה רבה ל- אור ורדי, אלה אילון ושיר נחמיאס על העזרה. כל המאמרים המופיעים הנם כפי שדוברו בהקשר לשיעור והנושא הנלמד ואין לראותם כסיכום מאמר.  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

סוגיות בתקשורת שכנועית – סיכום קורס

תודה רבה לאור ורדי, מור עטון ומרי רבין על העזרה. סיכום קורס הוא לאחר שינוי בסמסטר זה במקום מבחן סוף סמסטר, הציון נפרס על פני על פני 3 עבודות. לכן, תוכן הסיכום הוא מעט שונה משנים קודמות. הנושאים שנלמדו: מקומו  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

אסתטיקה – סיכום קורס

תודה רבה לאור ורדי, שיר נחמיאס ואלה אילון. תודה רבה למתרגלת, יערה רוזליו על סיכום הרצאת האורח. *** כלל המלל על המאמרים המופיעים הינם כפי שדוברו בשיעור על ידי המרצה ואין לראותם כסיכום מאמר *** שיעור 1: מבוא: אסתטיקה, ותולדות  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

SPSS – סיכום קורס

סיכום כלל הקורס מהמצגות + תרגילים. חסר פתרון תרגיל כיתה 5  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

תקצוב ובקרה – סיכום קורס

סיכום כלל החומר כולל תרגילי כיתה. חשבונאות פיננסית: דו"ח רווח והפסד ומאזן – שחזור דוחות זהות חשבונאית חשבונאות ניהולית: התנהגויות עלויות תמחיר הזמנה תקציב  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

שיטות מחקר א (כמותי) – סיכום קורס

תודה רבה לאור ורדי ולאלה אילון. שעורים 1-2 : שאלת מחקר תיאוריה והשערות, מחקר כמותי מה חוקרים וכיצד; תפקיד התיאוריה והספרות במחקר; שאלת מחקר; סוגי השערות וניסוחן; הצגת שלבי המחקר. תרגיל 1: פיירהבנד, פ. (1977). כיצד להגן על החברה מפני  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

סיכום קורס: מבוא לניהול וארגון

- > מבוא - > התנהגות הפרט בארגון * תיאוריות להנעת עובדים * עמדות כלפי העבודה והארגון - > רמת הקבוצה * מנהיגות וניהול - > רמת הארגון * הסביבה הארגונית * מבנים  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

שימושי המחשב בתקשורת- סיכומי שיעור

שימושי המחשב בתקשורת: Excel Power Point וויקי Google drive חיפוש מידע חזרה למבחן  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

יסודות המשפט- סיכום קורס

על שיעור 4 תודה לאור ורדי. *** כלל פסקי הדין המופיעים אינם רציו אלא תקציר מפי המרצה/ מתרגלת ***  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

יסודות החשיבה ההומניסטית ב- סיכום קורס

נושאי הקרוס: נצרות דקארט קאנט הנאורות ניטשה פרויד אקזיסטנציאליזם *** כל המאמרים המופיעים הינם כפי שדוברו בשיעורים/ תרגילים ואין לראות בהם כסיכום ***  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0