כרגע במאגר 1014 סיכומים
חיפוש מתקדם
בכל עמוד :

tali.by@gmail.com

E-Mail: You need to be a registered (and logged in) user to view tali.by@gmail.com email address

Total Articles : 5

תקשורת וחברה בישראל- סיכומי מאמרים עפ מיקוד למועד א: טלי ליבלר

סיכומי מאמרים בלבד  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

אתיקה בפרסום- סיכום מאמרים (מתומצת מאוד)

רשימת מאמרים בקובץ: בר-נס קופולוביץ, א., וברגר – צור,ז.(2002). מהמעיל של יעל ועד המכנסיים של יעלי . Snipes, R. , LaTour,L. , Michael, S.,  & Bliss , S.J. (1999). Model of the effects of self-efficacy on the perceived ethicality and  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

מוסדות מגה סיכום: טלי בן יוסף לייבלר

  רשימת מאמרים בקובץ: הגדרת "מוסד" והקשר בין מוסדות תקשורת למוסדות אחרים מרכיבי המוסד הגורמים המעצבים את מוסד התקשורת מוסד התקשורת בישראל: ערכים מרכזיים נגבי: חופש העיתונות בישראל: ערכים בראי המשפט(1995) דוח ועדת צדוק (1997) התפתחות מפת התקשורת בישראל כספי  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

חשיבה חברתית א מגה סיכום: טלי בן יוסף לייבלר

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

מבוא לתקשורת א מגה סיכום: טלי בן יוסף

  רשימת מאמרים בקובץ: מודלים לינאריים ומעגליים א.      מודל לאסוול ב.      מודל שאנון וויבר ג.       מודל דה-פלר ד.      מודל אוסגוד ושארם ה.      The people’s choice/לזרספלד הגישה הפונקציונליסטית א.      ניתוח פונקציונליסטי / רייט ב.      תקשורת המונים, טעם פופולארי ופעילות חברתית מאורגנת / לזרספלד ומרטון אסכולת המערכה (השפעה מוגבלת)  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0