כרגע במאגר 1014 סיכומים
חיפוש מתקדם
בכל עמוד :

FB_Assaf_Dahan

E-Mail: You need to be a registered (and logged in) user to view FB_Assaf_Dahan email address

Total Articles : 3

http://www.facebook.com/assafd2

שיעורי בית ניהול פיננסי 5,8,10,11,12

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

שיעורי בית בניהול פיננסי

 →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0

מצגת שימוש במחשבון הפיננסי

מצגת לאיפוס המחשבון הפיננסי ומציאת NPV לשאלות תזרימים  →

לערוך | Renew | למחוק | (expires in days)

0 Views : 0