שם הקורס: אתיקה פילוסופיה
שם המרצה: ורד ימין
שם המסכם: חמוטל חמו
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב
הערה: הסיכום מסודר לפי כל גישה וההוגה שמשתייך אליה. ללא סיכומי מאמרים.

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
אתיקה-סיכום-כולל-חמוטל.docx