שם הקורס: יסודות החשיבה החברתית ב
שם המרצה: יובל דרור
שם המסכם: חן בן עזרא
סוכם בשנת: 2012, סמסטר ב
הערה: נערך ע"י גיא שיק. ללמוד בצמוד לסילבוס!

קבצים מצורפים:
סמן קובץ ולחץ על כפתור ההורדה
סיכום-מקוצר-גיא.docx